Forenklet adgang iPad / iPhone

Med funktionen Forenklet adgang ipad kan du lettere koncentrere dig om en opgave på en iPhone, iPad eller iPod touch. Forenklet adgang begrænser enheden til at køre en enkelt app og giver dig mulighed for at styre, hvilke app-funktioner der skal kunne bruges.

Dette er specielt godt til små børn, der ofte ved et uheld rammer med flere fingre ad gangen. Eller som bare hopper rundt mellem apps. Med forenklet adgang ipad kan du sikre hvad dit barn sidder med.

Forenklet adgang kan bruges til følgende:

 • Begrænsning af adgangen til en enkelt app på iOS-enheden
 • Deaktivering af områder på skærmen, som ikke er relevante for opgaven, eller af områder, som kan aktiveres og genere blot ved en forkert bevægelse
 • Deaktivering af hardwareknapper

Tryk på Indstillinger > Generelt > Tilgængelighed > Forenklet adgang for at indstille Forenklet adgang. Derfra er det muligt at

 • slå forenklet adgang til eller fra
 • angive en adgangskode, som bruges til at styre forenklet adgang og forhindre, at man kan gå ud af en opgave, hvis man ikke kender koden
 • angive, om enheden kan gå på vågeblus, mens der anvendes forenklet adgang

Sådan startes forenklet adgang

 • Åbn den ønskede app.
 • Tryk tre gange på knappen Hjem.
 • Tilpas indstillingerne, og klik på Start.

Sådan deaktiveres app-betjeningselementer og områder på app-skærmen

 • Indram de dele af skærmen, som ikke skal kunne bruges.
 • Brug håndtagene til at tilpasse området.

Sådan slås skærmberøring fra

 • Slå “Rør” fra.

Sådan undgås det, at iPhone, iPad og iPod touch skifter fra portræt til landskab eller reagerer på andre bevægelser

 • Slå “Bevægelse” fra.

Sådan afsluttes forenklet adgang

 • Tryk tre gange på knappen Hjem.
 • Indtast adgangskoden for forenklet adgang.